Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Ochrona danych
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Ochrona danych

Email Drukuj PDF

Bezpiecze?stwo naszych klientw to podstawa.

Nasi eksperci zwracaj? uwag? na komfort oraz bezpiecze?stwo naszych klientw. Biuro rachunkowe Vindex, ?wiadcz?c swoje us?ugi, zapewnia pe?n? dyskrecj? oraz tajemnic? danych finansowych Pa?stwa przedsi?biorstwa.

W naszej pracy wykorzystujemy innowacyjne metody zabezpieczania oraz transmisji danych. W zwi?zku z tym wszystkie informacje, dotycz?ce przedsi?biorstwa, przekazane zarwno przez Pa?stwa, jak i przez nasz? firm? s? w pe?ni chronione.

Do?o?yli?my wszelkich stara?, aby wdro?one przez nas niezb?dne ?rodki i procedury, zapewniaj?ce bezpiecze?stwo uzyskanych przez nas danych, dzia?a?y bez zarzutu. Zapewniamy, ?e zastosowanie odpowiednich mechanizmw ochrony ogranicza ryzyko dostania si? do osb niepowo?anych pozyskanych i wysy?anych informacji, a tak?e danych, zgromadzonych na serwerze naszej firmy.

Ka?demu klientowi gwarantujemy pe?ne bezpiecze?stwo, komfort oraz wygod? korzystania z us?ug biura rachunkowego Vindex. Nasze do?wiadczenie za? gwarantuje jako?? obs?ugi podatkowo-ksi?gowej na najwy?szym poziomie.

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00