Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy

Drukuj
Spółka nabyła maszynę na podstawie umowy leasingu operacyjnego (bilansowo finansowego), zawartej na okres 5 lat. Po zakończeniu umowy wykupi ją za cenę końcową 3.750 zł. Czy można maszynę bilansowo amortyzować przez okres 7 lat? Czy część niezamortyzowana może być po wykupienia nadal amortyzowana? Czy nakłady na modernizację tej maszyny traktuje się jako inwestycję w obcym środku trwałym, czy jako zwiększenie wartości własnego środka trwałego?
przeczytaj cały artykuł