Sprawdź, czy dokonywanie świadczeń w ramach ZFŚS skutkuje uzyskaniem statusu podatnika VAT

Drukuj
Musisz wiedzieć, że pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS są zobowiązani do administrowania środkami funduszu, przy czym sposób dysponowania nimi jest ograniczony przepisami ustawy o ZFŚS oraz ewentualnie aktami wewnętrznymi obowiązującymi w przedsiębiorstwie (np. regulaminem zakładowej działalności socjalnej). Pojawia się, więc pytanie, czy przedsiębiorca dokonujący świadczeń finansowanych z ZFŚS działa jako podatnik VAT?
przeczytaj cały artykuł