Transakcje na rachunku walutowym - stosowany kurs a różnice kursowe

Drukuj
Posiadamy rachunek walutowy - wszelkie operacje na nim księgowane są po kursie średnim NBP z danego dnia (nie z dnia poprzedniego!), to samo dotyczy kasy walutowej. Chcemy rozliczać różnice kursowe metodą podatkową. Zapis o kursie średnim z danego dnia został zapisany w polityce rachunkowości. Czy jest on dopuszczalny/prawidłowy? Metodę tę jest łatwiej nam zastosować niż np. kurs bankowy. Jeżeli zatem klient wpłaci do kasy np. 1.000 euro, a następnie kwota ta zostanie wpłacona dnia następnego do banku, to powstaną różnice kursowe, ale nie będą one różnicami podatkowymi?
przeczytaj cały artykuł