Napiwki zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu PIT

Drukuj
Środki pieniężne w postaci napiwków, które pracownicy otrzymują bezpośrednio od klientów stanowią przychód z innych źródeł. W związku z tym na zakładzie pracy nie ciążą obowiązki płatnika. Inaczej jest w sytuacji, gdy napiwki trafiają do pracodawcy, który następnie wypłaca jest zatrudnionym.
przeczytaj cały artykuł