Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Drukuj
Pytanie:  Czy opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze, związaną z decyzją o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, można zaliczać do kosztów bieżących spółki, czy należy ja wliczyć w wartość początkową przyszłego zespołu budynków magazynowych?
przeczytaj cały artykuł