Rozrachunki z pracownikami wymagają ewidencji analitycznej

Drukuj
Pytanie: Czy przy ewidencji księgowej listy płac trzeba rozksięgowywać każdego pracownika osobno w kwocie brutto i następnie uwzględniać oddzielnie za każdego pracownika składki na ZUS, zaliczkę na podatek i inne potrącenia, czy też można zrobić dekret z sumy listy płac?
przeczytaj cały artykuł