Odsetki od pożyczki należy zaksięgować w roku ich umorzenia

Drukuj
Pytanie: Spółka udzieliła innej spółce oprocentowanej pożyczki na okres dwóch lat. Wypłata odsetek od pożyczki miała nastąpić na koniec trwania umowy. Za pierwszy rok spółka naliczyła bilansowo przychód z tytułu przysługujących jej odsetek, natomiast w roku następnym, w terminie spłaty wynikającym z umowy, odsetki zostały całkowicie umorzone. Czy w roku umorzenia odsetek spółka powinna dokonać księgowań wymaganych przez ustawę o rachunkowości?
przeczytaj cały artykuł