Przedsiębiorca jedzie na urlop firmowym autem na własne ryzyko

Drukuj
Jednym z zasadniczych warunków dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego stanowiącego środek trwały w firmie jest wykorzystywanie go wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 21 lutego 2013 r. (nr ITPB1/415-1261/12/WM).
przeczytaj cały artykuł