Sprzedaż samochodu wycofanego z firmy może generować przychód

Drukuj
Pytanie:  Firma przekazała samochód osobowy ujęty w ewidencji środków trwałych na własne potrzeby. Samochód kupiono za 40.000zł, odpisy amortyzacyjne były zaliczone w koszty; do dnia przekazania samochodu wyniosły 17.300 zł. Podatnik chce sprzedać samochód przed upływem 6. lat od daty przekazania. Jak opodatkować sprzedaż tego samochodu?
przeczytaj cały artykuł