Amortyzacja samochodu należącego do majątku wspólnego

Drukuj
Pytanie:  Środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej mogą być składniki majątku, które stanowią własność lub współwłasność podatnika. W przypadku składników będących współwłasnością obowiązują jednak szczególne reguły dotyczące sposobu ustalania wartości początkowej środka. Sprawdźmy jakie?
przeczytaj cały artykuł