Drukuj
Sp?ka cywilna nie ma prawa ujmowa? w podatkowej ksi?dze przychodw i rozchodw rozlicze? mi?dzyokresowych kosztw przej?tych w formie wk?adu od sp?ki z o.o.
przeczytaj ca?y artyku?