W korekcie rocznego PIT można ująć pominięte dochody z pracy za granicą

Drukuj
Skorygowanie deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Podatnik, który nie wykazał w zeznaniu rocznym dochodów osiągniętych z pracy za granicą, ma prawo złożyć korektę PIT i odliczyć w całości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą.
przeczytaj cały artykuł