Sprzeda? samochodu po zamkni?ciu dzia?alno?ci

Drukuj
Pytanie: Osoba prowadz?ca jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? kupuje samochd jako osoba prywatna i amortyzuje go jako koszt dzia?alno?ci. Po jakim? czasie zamyka dzia?alno??, ale samochd ju? ca?kowicie zamortyzowany u?ywa dalej prywatnie, co si? stanie jak go sprzeda? Co powinna zrobi? z tym autem jak zamyka dzia?alno???
przeczytaj ca?y artyku?