Wynagrodzenia wyp?acone przez FG?P nie s? kosztem podatkowym

Drukuj
Pytanie: Czy wynagrodzenie wyp?acone z funduszu ?wiadcze? pracowniczych jest kosztem podatkowym?
przeczytaj ca?y artyku?