Rozliczanie dofinansowania z Urzędu Pracy na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Drukuj
Pytanie: Firma otrzymała dofinansowanie z Urzędu Pracy na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w kwocie 20.000 zł na 1 osobę. Wniosek był na 5 osób, czyli 100.000 zł. Zostały zakupione środki trwałe w kwocie 85.000 zł oraz 19.500 zł wyposażenie. Proszę o pomoc w rozliczeniu tego dofinansowania. VAT odzyskany należy zwrócić do urzędu pracy, w jaki sposób wyliczyć kwotę zwrotu? Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych podatkowo? Firma jest na księgach handlowych i  jest płatnikiem VAT. Podane kwoty są brutto a VAT 23%.
przeczytaj cały artykuł