OC opłacone przez spółkę nie podlega PIT

Drukuj
Otwarty katalog osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w spółce skutkuje brakiem przychodu po stronie ubezpieczonych z tytułu nieodpłatnego świadczenia - tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2013 r.
przeczytaj cały artykuł