Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Email Drukuj PDF
Je?eli podatnik prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? samodzielnie i jest wsplnikiem sp?ki lub sp?ek niemaj?cych osobowo?ci prawnej, to wybr sposobu opodatkowania w formie podatku liniowego w wysoko?ci jednolitej stawki 19% dotyczy wszystkich form prowadzenia dzia?alno?ci.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Dowz transportem zbiorowym organizowanym przez szefa b?dzie zwolniony z podatku. To jedna ze zmian przyj?tego przez Rz?d pakietu korzystnych rozwi?za? dla firm. Dokument zawiera 45 zmian w prawie gospodarczym, dotycz?cych 27 ustaw.
przeczytaj ca?y artyku?

Rozliczanie dofinansowania z Urz?du Pracy na doposa?enie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Email Drukuj PDF
Pytanie: Firma otrzyma?a dofinansowanie z Urz?du Pracy na doposa?enie stanowiska pracy dla bezrobotnego w kwocie 20.000 z? na 1 osob?. Wniosek by? na 5 osb, czyli 100.000 z?. Zosta?y zakupione ?rodki trwa?e w kwocie 85.000 z? oraz 19.500 z? wyposa?enie. Prosz? o pomoc w rozliczeniu tego dofinansowania. VAT odzyskany nale?y zwrci? do urz?du pracy, w jaki sposb wyliczy? kwot? zwrotu? Jak zaksi?gowa? amortyzacj? ?rodkw trwa?ych podatkowo? Firma jest na ksi?gach handlowych i  jest p?atnikiem VAT. Podane kwoty s? brutto a VAT 23%.
przeczytaj ca?y artyku?

Sprzeda? udzia?u w nieruchomo?ci odziedziczonego po ma??onku

Email Drukuj PDF
Pytanie: Przez wiele lat by?am razem z m??em wsp?w?a?cicielk? mieszkania, w ktrym oboje mieszkali?my. W ubieg?ym roku zmar? mj m?? ja odziedziczy?am jego cz??? mieszkania. W tym roku sprzeda?am to mieszkanie i kupi?am mniejsze. Jak mam rozliczy? t? sprzeda?? Czy mam zap?aci? podatek od ca?o?ci sprzeda? czy od po?owy? A mo?e mog? skorzysta? z ulgi meldunkowej?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie: Sp?dzielnia Mieszkaniowa rozliczy?a i wyp?aci?a nale?no?? za delegacj?  z tytu?u podr?y s?u?bowej dla emeryta, nie b?d?cego pracownikiem Sp?dzielni, ale b?d?cego cz?onkiem Sp?dzielni, ktry uczestniczy? w posiedzeniu delegatw Zwi?zku Sp?dzielczego. Czy wyp?acona nale?no?? dla emeryta stanowi dochd? Czy nale?y naliczy? podatek i wystawi? PIT?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
P?atnik uwzgl?dnia o?wiadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztw przy poborze zaliczki na podatek przy najbli?szej wyp?acie, tj. do nale?no?ci wyp?acanych za miesi?c, w ktrym to o?wiadczenie zosta?o z?o?one.
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00