Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Polski rezydent nie uniknie ju? zap?aty podatku

Email Drukuj PDF
Od przysz?ego roku rz?d chce wprowadzi? opodatkowanie dochodw kontrolowanych sp?ek zagranicznych. Ma to ograniczy? szkodliw? konkurencj? ze strony innych pa?stw, oraz unikanie opodatkowania w wyniku przesuwania dochodw do sp?ek zale?nych z rajw podatkowych i krajw o preferencyjnych systemach.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Op?acenie przez sp?k? sk?adek z tytu?u bezimiennego ubezpieczenia OC cz?onkw zarz?du jest nieodp?atnym ?wiadczeniem. W ustaleniu przychodu przypadaj?cego na konkretn? osob? nie przeszkadza to, ?e umowa jest zawarta bez identyfikacji kosztu ubezpieczenia przypadaj?cego na danego podatnika - orzek? NSA.
przeczytaj ca?y artyku?

Zakup roweru - czy mo?e stanowi? koszt i czy daje prawo do odliczenia podatku VAT?

Email Drukuj PDF
Pytanie: Czy zakup roweru na sp?k? mo?e by? kosztem podatkowym i czy jest mo?liwo?? odliczenia pe?nego VAT? Sp?ka swoj? dzia?alno?? prowadzi w mie?cie, gdzie na drogach cz?sto bywaj? korki uliczne. W celu szybkiego przemieszczania si? na krtkich dystansach uznano, ?e rowerem b?dzie sprawniej.
przeczytaj ca?y artyku?

Warunkiem powstania przychodu jest mo?liwo?? przypisania danego ?wiadczenia do konkretnego pracownika

Email Drukuj PDF
Je?eli zaproszenie na imprez? integracyjn? skierowane jest do og?u pracownikw i nie mo?na zindywidualizowa? tego, ilu zatrudnionych we?mie w niej udzia?, oraz tego, w jakim zakresie dana osoba skorzysta ze ?wiadcze?, nie mo?na mwi? o powstawaniu przychodu.
przeczytaj ca?y artyku?

Zobowi?zanie podatkowe przedawnia si? po 5 latach

Email Drukuj PDF
Je?eli zobowi?zania podatkowe w podatku dochodowym od osb fizycznych, dotycz?ce danego okresu przedawni? si?, to z?o?enie korekty zezna? podatkowych dotycz?cych tych lat nie wywo?a skutkw prawnych.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie: Sp?ka w roku 2013 otrzyma?a roczny rabat (credit nota) za realizacj? zakupionych towarw w roku 2012. W ktrym momencie nale?y uj?? kwoty w/w rabatw jako przychd podatkowy?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Szkodliwa konkurencja podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych jest prowadzona w 37 krajach. Dzisiaj wchodzi w ?ycie nowe rozporz?dzenie ministra finansw dotycz?ce rajw podatkowych.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie: Sp?ka z o.o. otrzyma faktur? VAT za bilety na koncert:pracownicy nie pobrali biletw,VAT nie zostanie odliczony ,koszt biletw nie b?dzie stanowi? KUP,Czy w takiej sytuacji powinien by? naliczony podatek od osb fizycznych? Czy warto?? faktury powinna by? zaksi?gowana jako darowizna?
przeczytaj ca?y artyku?

Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej delegacji bez PIT

Email Drukuj PDF
Podw?adny nie mo?e odmwi? skorzystania z polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez szefa w zwi?zku z zagraniczn? podr?? s?u?bow?. W konsekwencji z tytu?u ubezpieczenia osoba zatrudniona nie uzyska przychodu podlegaj?cego opodatkowaniu.
przeczytaj ca?y artyku?

Nie ca?? warto?? sk?adki na ubezpieczenie samochodu osobowego zaliczymy w koszty

Email Drukuj PDF
Pytanie: Firma posiada samochd, okre?lony w dowodzie rejestracyjnym jako ci??arowy, z tym ?e DMC wynosi 2355 kg i samochd nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla celw VAT. Firma zawar?a dobrowolne ubezpieczenie AC, a suma ubezpieczenia pojazdu okre?lona w polisie przekracza 20.000 euro. Czy w tej sytuacji ca?a sk?adka mo?e by? zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00