Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Ksi?gowanie ulgi na zakup kasy fiskalnej

Email Drukuj PDF
Pytanie:  Jak zaksięgować ulgę na zakup kasy fiskalnej? Faktura zakupu jest podana w cenie netto plus VAT. Faktura została zaksięgowana w ten sposób, że VAT do odliczenia a kwota netto wartości środka trwałego w całości umorzona. Następnie w deklaracjach VAT-7 odliczano w ratach ulgę na zakup kasy fiskalnej. Jak ten zwrot (ulgę w VAT) zaksięgować? Czy to są przychody operacyjne? Czy skorygować koszty pomniejszając wartość zakupu kasy fiskalnej? Proszę o schemat księgowań.
przeczytaj ca?y artyku?

Ksi?gowanie karty MOTO Biznes

Email Drukuj PDF
Pytanie:  Szef założył Kartę Kredytową MOTO Biznes. Na której jest ustalony limit 5000 zł. Tą kartą posługuje się pracownik, płacąc nią a potem szef zwraca z konta firmowego na kartę kredytową. Dodatkowo występują zwroty za zakupy na stacjach paliw stanowiące przychód posiadacza karty. Jak prawidłowo księgować powyższą sytuację . Czy rachunek karty kredytowej potraktować jako Inne rachunki bankowe? Jak ten limit zaksięgować? Zwroty traktować jako pozostałe przychody operacyjne czy przychody finansowe, które podlegają opodatkowaniu?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie:  Spółka została postawiona w stan likwidacji 27.12. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Zgromadzenie 27.12 podjęło uchwałę o likwidacji spółki. Na ten dzień sporządzono sprawozdanie finansowe. Kto ma podpisać to sprawozdanie jeszcze zarząd czy likwidator?Na 28.12 otwarto bilans likwidacyjny. Przeksięgowano fundusze na kapitał podstawowy. W okresie 28.12-31.12 poniesiono koszty związane z bankiem, opłatami notarialnymi i przychody związane z kapitalizacją odsetek. Czy koszty te i przychody wykazać bezpośrednio na funduszu, czy wykazać w rachunku zysków i strat i potem przeksięgować na kapitał podstawowy? Dodam, że rachunek zysków i strat robiony jest wariantem porównawczym?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
W Dzienniku Urz?dowym z 22 kwietnia opublikowano jednolity tekst rozporz?dzenia ministra finansw w sprawie szczeglnych zasad rachunkowo?ci domw maklerskich. Rozporz?dzenie okre?la m.in. zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych.
przeczytaj ca?y artyku?

Sprawozdania finansowe nale?y z?o?y? do urz?du skarbowego tradycyjnie

Email Drukuj PDF
Na złożenie PIT fiskusowi osoby fizyczne mają jeszcze 15 dni. Jednak ci podatnicy, którzy prowadzą też księgi rachunkowe muszą dołączyć do zeznania sprawozdanie finansowe. Podatnicy mogą mieć jednak wątpliwości związane z przesłaniem sprawozdania w wersji elektronicznej.
przeczytaj ca?y artyku?

Ustawa o rachunkowo?ci ma nowy tekst jednolity

Email Drukuj PDF
11 marca zosta?o opublikowane obwieszczenie Marsza?ka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 30 stycznia 2013 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowo?ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Kandydaci przystępujący do egzaminu na biegłych rewidentów, będą mogli korzystać z większej liczby publikacji niż obecnie, zostaną tez uproszczone procedury egzaminacyjne.
przeczytaj ca?y artyku?

Odsetki od po?yczki nale?y zaksi?gowa? w roku ich umorzenia

Email Drukuj PDF
Pytanie: Sp?ka udzieli?a innej sp?ce oprocentowanej po?yczki na okres dwch lat. Wyp?ata odsetek od po?yczki mia?a nast?pi? na koniec trwania umowy. Za pierwszy rok sp?ka naliczy?a bilansowo przychd z tytu?u przys?uguj?cych jej odsetek, natomiast w roku nast?pnym, w terminie sp?aty wynikaj?cym z umowy, odsetki zosta?y ca?kowicie umorzone. Czy w roku umorzenia odsetek sp?ka powinna dokona? ksi?gowa? wymaganych przez ustaw? o rachunkowo?ci?
przeczytaj ca?y artyku?

Rozrachunki z pracownikami wymagaj? ewidencji analitycznej

Email Drukuj PDF
Pytanie: Czy przy ewidencji ksi?gowej listy p?ac trzeba rozksi?gowywa? ka?dego pracownika osobno w kwocie brutto i nast?pnie uwzgl?dnia? oddzielnie za ka?dego pracownika sk?adki na ZUS, zaliczk? na podatek i inne potr?cenia, czy te? mo?na zrobi? dekret z sumy listy p?ac?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie:  Jednoosobowy podmiot gospodarczy prowadzi działalność w zakresie przewozu osób TAXI i rozlicza się z US na zasadzie opłacania karty podatkowej. Chce rozszerzyć działalność zatrudniając od 1 do 5 osób. Osoby te dysponują własnymi samochodami. Czy zatrudnione osoby muszą spełniać wszystkie warunki jakie wymagane są od osoby świadczącej takie usługi? Czy nadal jest dopuszczalna taka forma opodatkowania jaką się rozlicza ich ewentualny pracodawca? Jak uwzględnić fakt świadczenia usług własnym samochodem w rozliczeniu tak, by być w zgodzie z prawem podatkowym? Czy wystarczy na liście płac uwzględnić składnik stanowiący wartość odpisu amortyzacyjnego?
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00