Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
wtorek, 26 Mar 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Email Drukuj PDF
Od drobnych zlece? (do 200 z?) p?atnik pobierze 18-proc. podatek. Limit b?dzie na jedn? umow?. podatki.wp.pl
przeczytaj ca?y artyku?

Jeste?my skazani na ZUS

Email Drukuj PDF
Klienci OFE b?d? bezradni, je?li rz?d zdecyduje si? na zawieszenie przekazywania sk?adek do funduszy. Skarga na t? decyzj? w s?dzie czy Trybunale Konstytucyjnym b?dzie bowiem nieskuteczna - zauwa?a "Dziennik Gazeta Prawna". podatki.wp.pl
przeczytaj ca?y artyku?

Dwie kary za niep?acenie sk?adek do ZUS - niekonstytucyjne

Email Drukuj PDF
Przepisy ustawy o systemie ubezpiecze? spo?ecznych i Kodeksu karnego, pozwalaj?ce dwa razy kara? t? sam? osob? za niep?acenie w terminie i we w?a?ciwej wysoko?ci sk?adek ubezpieczeniowych, s? sprzeczne z konstytucj? - orzek? w czwartek Trybuna? Konstytucyjny. podatki.wp.pl
przeczytaj ca?y artyku?

Uwaga! Nadchodz? korzystne zmiany w stosowaniu e-faktur!

Email Drukuj PDF
Minister Finansw wci?? stoi na stanowisku, ?e faktura przes?ana mailem nie jest tym samym dokumentem, co faktura papierowa. Resortu nie przekonuje fakt, ?e przesy?anie faktur mailem jest szybsze, ta?sze i wygodniejsze dla milionw podatnikw. W praktyce takie podej?cie prowadzi do absurdw, gdy? w razie kontroli podatkowej przedsi?biorcy drukuj? faktury i zginaj? je na p? tak, aby wygl?da?y jak wyj?te z koperty. Natomiast na faktury elektroniczne, opatrzone bezpiecznym podpisem, wielu podatnikw po prostu nie sta?.
przeczytaj ca?y artyku?

Czesko-Polskie Innowacje

Email Drukuj PDF
25 listopada 2010 roku w siedzibie Dolno?l?skiego Parku Technologicznego odb?dzie si? warsztat dla firm z bran?y ICT. Zaj?cia organizowane s? ramach projektu pn. ?esko-polsk inova?n portl / Czesko-polski portal innowacyjny.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Przedsi?biorcy s?ysz? zewsz?d, ?e ostatnie miesi?ce 2010 r. to ostatni dzwonek na nabycie samochodw firmowych z kratk? bez VATu. Wi?kszo?? tych, ktrzy wcze?niej my?leli o wymianie aut, w?a?nie teraz decyduje si? wykorzysta? mo?liwo?? inwestycji za ni?sz? cen?. Trudno?ci zaczynaj? si? jednak, gdy przychodzi do realizacji transakcji i dotyczy to przede wszystkim leasingu, ktry wielu przedsi?biorcw wybiera ze wzgl?du na korzy?ci podatkowe. - Klienci w wielu przypadkach nie wiedz?, czy do nabycia samochodu bez VATu wystarczy umowa leasingu podpisana przed ko?cem roku, czy te? do tego czasu musi ju? nast?pi? jego rejestracja mwi? eksperci Sp?ek Leasingowych BZ WBK.
przeczytaj ca?y artyku?

Zmiany dyrektywy UE to zagro?enie dla polskiej bran?y tytoniowej

Email Drukuj PDF
Ponad 20 tys. przedsi?biorcw podpisa?o si? pod apelem Pracodawcw RP skierowanym do rz?du. Jest to dokument sprzeciwiaj?cy si? propozycjom Komisji Europejskiej, ktra chce wprowadzi? zmiany w unijnej dyrektywie dotycz?cej wyrobw tytoniowych. Apel, wraz z Zielon? Ksi?g? nt. bran?y tytoniowej i jej znaczenia dla polskiej gospodarki, przekazano wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi na konferencji prasowej 17 listopada 2010 r.
przeczytaj ca?y artyku?

Jesie? pod znakiem wzrostu liczby ofert pracy

Email Drukuj PDF
Pa?dziernik by? kolejnym miesi?cem, w ktrym ros?a liczba ofert pracy publikowanych w internetowej gie?dzie pracy infoPraca.pl. W tym miesi?cu (w stosunku do sierpnia) przyby?o ich ponad 10 proc., a pocz?tek listopada przynis? kolejny wzrost, tym razem o 13 proc. - z 24,5 tys. do ponad 27,8 tys. propozycji zatrudnienia. W stosunku do trzeciego kwarta?u ubieg?ego roku liczba ofert pracy wzros?a a? o 43 proc.
przeczytaj ca?y artyku?

Konferencja PSAB-I w lubuskim

Email Drukuj PDF
23 listopada w Ochli ko?o Zielonej Gry odb?dzie si? konferencja inauguruj?ca w wojewdztwie lubuskim Ponadregionaln? Sie? Anio?w Biznesu - Innowacja. PSAB-I poszukuje pomys?odawcw ciekawych projektw, z drugiej strony ma za zadanie pozyskiwa? inwestorw, ktrzy je dofinansuj?.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
W ostatnich latach polski rynek informatyczny osi?gn?? warto?? blisko 20 mld z? poda? wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na konferencji prasowej Wprowad? si? do Internetu MG wspiera e-biznes. Spotkanie odby?o si? 17 listopada 2010 r. w Warszawie.
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00