Biuro rachunkowe Poznań: Obsługa księgowa, biuro podatkowe Vindex Twoja księgowość

LOADING
PREV
NEXT
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/879517man.png
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://biuro-vindex.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg

Dlaczego warto wybra? firm? Vindex?

  • Ponad 20 letnie do?wiadcz
  • Kompleksowa oferta finans
  • Ochrona danych
  • Wsp?pracujemy z ponad 70 kl

Ponad 20 letnie do?wiadczenie w ksi?gowo?ci

Dzia?amy nieprzerwanie na rynku podatkowo - ksi?gowym od ponad 20 lat. Nasze do?wiadczenie gwarantuje us?ugi na najwy?szym poziomie

wi?cej

Kompleksowa oferta finansowa i podatkowa

Posiadamy w swojej ofercie wszystkie us?ugi finansowo ksi?gowe dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw.

wi?cej

Ochrona danych

Nasza firma przyk?ada du?? wag? aby wszystkie informacje przekazywane zarwno od Pa?stwa jak i do Pa?stwa by?y bezpieczne dlatego stosujemy najnowocze?niejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych.

wi?cej

Wsp?pracujemy z ponad 70 klientami

Zaufa?o nam ponad 70 firm. Dzia?amy na terenie wojewdztw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Gwarantujemy dyskrecj? i zachowanie tajemnicy finansowej

wi?cej
Home » Artyku?y
poniedziałek, 09 Gru 2019
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:589. Error 9: Invalid character

Artyku?y

Email Drukuj PDF
Jeżeli dochody córki lub syna przekroczą w danym roku kwotę 3.089 zł, rodzice stracą prawo do ulgi prorodzinnej.
przeczytaj ca?y artyku?

Drobne upominki s? zwolnione z podatku

Email Drukuj PDF
Nieodpłatne przekazanie uczestnikom imprezy zorganizowanej przez gminę upominków o wartości nieprzekraczającej 200 zł, jest zwolnione opodatkowania PIT. W takiej sytuacji nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Środki pieniężne w postaci napiwków, które pracownicy otrzymują bezpośrednio od klientów stanowią przychód z innych źródeł. W związku z tym na zakładzie pracy nie ciążą obowiązki płatnika. Inaczej jest w sytuacji, gdy napiwki trafiają do pracodawcy, który następnie wypłaca jest zatrudnionym.
przeczytaj ca?y artyku?

Firmowy lunch przedsi?biorca zaliczy w koszty podatkowe

Email Drukuj PDF
Wydatki poniesione na kolacje służbowe można uznać za koszt podatkowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11).
przeczytaj ca?y artyku?

Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej delegacji nie generuje przychodu

Email Drukuj PDF
Osoba zatrudniona nie może odmówić skorzystania z polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez szefa w związku z zagraniczną podróżą służbową. W konsekwencji z tytułu ubezpieczenia pracownik nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.
przeczytaj ca?y artyku?

Firmowy lunch mo?na zaliczy? w koszty podatkowe

Email Drukuj PDF
Wydatki poniesione przez podatnika na obiad z kontrahentem w restauracji można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 702/11).
przeczytaj ca?y artyku?

Sejm zgodzi? si? na ratyfikacj? umowy podatkowej z Singapurem

Email Drukuj PDF
Nowa umowa podatkowa dotyczy m.in. opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, wymiany informacji, tzw. korekt wtórnych pozwalających na usunięcie podwójnego ekonomicznego opodatkowania. Umowa zmienia dotychczasową metodę unikania podwójnego opodatkowania, tj. metodę wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego zaliczenia.
przeczytaj ca?y artyku?

Z pracy wakacyjnej trzeba rozliczy? si? z fiskusem

Email Drukuj PDF
Wszystkie dochody uzyskane podczas pracy w okresie wakacji podlegają opodatkowaniu. Trzeba pamiętać, że rozliczenie zależy od tego, z jakiego tytułu zostanie wypłacone wynagrodzenie, przez kogo i kto jest odbiorcą. Osoba, która przykładowo pracuje lipcu w smażalni ryb, uzyskane dochody musi wykazać w zeznaniu rocznym. Nie dotyczy to jednak drobnych zleceń na kwotę poniżej 200 zł.
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie:  Czy opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze, związaną z decyzją o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, można zaliczać do kosztów bieżących spółki, czy należy ja wliczyć w wartość początkową przyszłego zespołu budynków magazynowych?
przeczytaj ca?y artyku?

Email Drukuj PDF
Pytanie:  Rozliczam jednoosobową firmę, która za wykonywane usługi opłaca podatek w formie ryczałtu. Osoba ta świadczy usługi budowlane na terenie UE, wystawia fakturę ostatniego dnia miesiąca w euro. Płatność za faktury dokonywana jest na konto walutowe w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Przeliczając euro na złotówki do celów podatku zryczałtowanego przyjmuje kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jednakże powstają różnice kursowe z tytułu płatności w późniejszym terminie. Podatek zryczałtowany płacony jest do 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym wystąpiła sprzedaż, zapłata natomiast księgowana jest w banku po 20-tym, czyli po dacie naliczenia i wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku ppe. Proszę o podanie sposobu ujmowania powstałych różnic kursowych, czy należy wracać i korygować dany miesiąc czy ujmować różnice w miesiącu następnym? Na przykład od przychodu za maj naliczyć podatek do 20 czerwca natomiast różnice kursowe skorygować z przychodem z miesiąca czerwca czy tez należy cofnąć się do maja ująć powstałe różnice i korygować wpłaconą zaliczkę za maj czy też można powstałe różnice rozliczyć w PIT-28 na koniec roku?
przeczytaj ca?y artyku?

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kontakt

Vindex Rychter & Kosta?ski s.c.

ul. Gwia?dzista 19, 60-149 Pozna?

biuro@vindex.net.pl, Telefon: +48 607 095 459, biuro-vindex.pl
Biuro czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00 do 16:00